fredag 27 januari 2012

Stickcafé år 2012

Snart kör vi igång igen! I år blir det stickcafé varje månads (Februari-Juni) första onsdags kväll. Tid är som vanligt 17.00-18.45.
Datum kan ni även se på vänster spalten.